Søgne Datas personvernerklæring

Søgne Datas personvernerklæring

Søgne Data, ved Yngvar Kristensen er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysningene. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger (personopplysningsloven §19) og generell informasjon på hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven §18 1. ledd).

Formålet med de innsamlede opplysningene er fakturering av bestilte oppdrag, tjenester og varer. Det registreres ulike typer opplysninger i kundelistene. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. 

Opplysningene innhentes direkte og frivillig fra den registrerte ved avtaleinngåelse/bestilling.

Selskapet Visma oppbevarer Søgne Datas kundeopplysninger. Samarbeidet er regulert av en databehandleravtale og Visma utleverer ikke opplysninger til tredjeparter.

All kommunikasjon med Visma sine systemer foregår over en kryptert forbindelse. Søgne Data sletter ubrukte personopplysninger (kundeoppføringer) regelmessig og minst en gang i året.

Søgne Data opptrer som databehandler for flere av våre kunder. Som del av våre forpliktelser så benytter vi tekniske og fysiske prosedyrer og tiltak for å beskytte informasjonen som vi prosesserer for våre kunder. Søgne Data vil bare beholde dine personlige data i en hensiktsmessig periode etter din kundes siste interaksjon med våre systemer. Som regel 3 måneder. Når denne tidsfristen er utløpt så slettes opplysningene fra våre systemer.

Rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningsloven § 18 1. ledd. Søgne Data har gitt denne informasjonen i denne erklæringen , og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i Søgne Datas kunderegister har rett på innsyn i egne opplysninger.

Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Søgne Data ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon
E-post: post@sognedata.no       
Telefon:  99 46 30 30
Postadresse: Nodenesveien 19, 4643 Søgne